Grafiki Smoków

Temat: Chrzest Polski- przyczyny i skutki
Przyczyny: -wpływ Dobrawy na Mieszka -przyjecie chrztu polepszało politykę w stosunku do Niemiec -ochrona przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec -Mieszka chciał się stać władcą równym chrześcijańskim książętom sąsiednich państw -Mieszko chciał wzmocnić pozycje państwa celem obrony,ataku przez plemiona pogańskie Skutki: -rozwój średniowiecznej kultury -Kościół umacnia państwo -Książę traktowany na równi z innymi władcami -utrwalenie sojuszu z Czechami -Polska zaliczona do społeczności chrześcijańskiej -ochrona przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec gdyż w Magdeburgu znajdowało się arcybiskupstwo dla ziem słowiańskich -pomoc duchownych w organizacji państwa i sprawowania urzędów -powstanie scentralizowanego państwa w Europie
Źródło: forum.historia.org.pl/index.php?showtopic=283Temat: Chrzest Polski- przyczyny i skutki
ma do jakości umocnień wielkopolskich... "- bracia Mieszka I mieli dzielnice (obaj dysponowali samodzielną siłą zbrojną) - Mieszko podzielił kraj między swoich synów - Chrobry podzielił kraj między Mieszka i Ottona (z nieznanych nam - a na pewno istotnych - przyczyn odsunął Bezpryma) - Bezprym dzielił władzę z Otto nem - Mieszko II dzielił władzę z Ottonem i Dytrykiem - Kazimierz Odnowiciel ... przede wszystkim tego, że wszyscy bracia mieli równe prawa. Zwykle występował w kraju władca zwierzchni - tak nie było zapewne tylko w przypadku Mieszka II, Ottona i Dytryka. "Więc twoje słowa: ... widzimisię cesarza. "Proszę o źródłowe wykazanie, że w X w.: inaczej się patrzyło na mord chrześcijan, a inaczej na mord pogan" Czy wojny o Połabie były równie popularne w Niemczech co...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=283