Grafiki Smoków

Temat: nowy wzór protokołu wypadku przy pracy.
Sporządziłem (oczywiście w oparciu o obowiązujący wzór protokółu stanowiący załącznik do rozpoprządzenia) druk protokołu powypadkowego zmieszczając się na dwóch stronach -całkowicie zmniejszyłem niektóre pola do rozsądnych rozmiarów i realnych potrzeb, a...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=675Temat: Przyczyny wypadków!!!
Szanowny Robercie !!! Przed przeprowadzeniem kolejnego postępowania powypadkowego ucznia w swojej szkole powinieneś zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2003 r. ) Znajdziesz tam wszystkie wytyczne co do postępowania powypadkowego, druk protokołu powypadkowego oraz wzór rejestru wypadków. Jeżeli chodzi o statystykę wypadkowości w szkole to wykonasz ją po wakacjach do 30 września na odpowiednim druku EN-6 który powinieneś otrzymać z Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=549


Temat: nowy protokół - ile stron?
Dana. Obiecałem forumowiczom przesłanie opracowanego we własnym zakresie nowego wzoru protokołu powypadkowego. Na razie stanąłem na 1-szej stronie, a to dlatego iż w międzyczasie zmienili mi edytor tekstu, który nie daje ... Jak mnie dopili (oby nie za szybko), czyli jak zaistnieje wypadek, to będę musiał się zmobilizować i dopracować protokół.
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=187


Temat: Nowy wzór protokołu powypadkowego
Czy ktoś widział już nowy wzór protokołu powypadkowego? Zastanawiam się, po co ten nowy wzór protokołu. Zasadnicza zmiana polega na zamianie kolejności poszczególnych punktów. Najbardziej rozśmieszyło mnie znaczne ograniczenie miejsca w protokole (punkt 4-ty) na opis. Zawsze miałem problem aby zmieścić się w wyznaczonej ramkami miejscu na dokładny opis okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku. Udawało mi się to, zmniejszając wielkość czcionki, ale ... dużego miejsca. Mnie do tej pory opis obrażeń na podstawie orzeczenia lekarskiego udawało się zmieścić w jednej linijce. Nowością jest też, aby członkowie zespołu powypadkowego złożyli w punkcie 10-tym protokołu czytelny podpis. Co sądzicie o tym protokole?
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=146


Temat: Nowy protokół
:oops: Jestem pod wrażeniem. Mam przed sobą Dz.U. 227 z nowym wzorem protokołu powypadkowego. TERAZ WIEM, ZA CO W MINISTERSTWIE BIORĄ NIEMAŁĄ KASĘ. Nowy wzór niczym nie różni sie od starego wzoru poza rozbudowaniem niektórych punktów. Coś co można było ująć na 2 stronach teraz trzeba na to aż 4 strony. Najbardziej ubawiła mnie rozbudowa punktu 6-go (skutki wypadku). KONIA Z RZĘDEM TEMU, kto jako pierwszy przeznaczy i wypełni pół stronicy protokołu na opis doznanych obrażeń (skutków wypadku). Na miejscu "twórcy" nowego wzoru w tym punkcie wypisałbym wszystkie mozliwe skutki a na końcu dałbym adnotację niepotrzebne skreślić. Rozbudowa punktu 4-go jest słuszna, bo z reguły opis zawierał się w załączniku do protokołu. Niepotrzebna (według mnie) jest rozbudowa do 1/2 stronicy uzasadnienia uznania albo nie ... nowego wzoru do wzoru na komputerze. I pomyśleć, w Niemczech wszystkie te "nasze wypociny" tamtejszy behapowiec wypełnia na 1 stronicy, z tego większość zakreśla krzyżykami. :oops:
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=680


Temat: Nowy protokół
Przegapiłem wpis Elki i faktycznie dopiero wczoraj dowiedziałem się o nowym wzorze protokołu powypadkowego. W zupełności zgadzam się z opinią stana 111. Żyjemy w chorym kraju, a co najgorsze, gdzie na ... limit na tego rodzaju zabieg się skończył i mam przyjść z problemem w 2005 roku a najlepiej, na jego początku. Wracając do protokołu. Kolory zostały zachowane, ale ja to mam w ... logicznie może wyjaśnić mi intencję "twórcy" protokołu wprowadzające kolory na protokołach? Prototół drukowany będzie w formacie A-3. Kolejne moje pytanie. Kto na oryginalnych wzorach akcydensowych wypełnić zdoła na maszynie do pisania protokół? Chyba, że ktoś ma jeszcze zachowaną maszynę z szerokim wałkiem. Żyjemy w XXI wieku. Nastała era komputeryzacji. Większość dokumentów wypełnia się na kompie. Czy ministerstwo nie może się zatem pokusić aby nieodpłatnie rozesłać komputerowy program do sporządzenia protokołów i kart wypadkowych? Każdy z nas taki program opracował sobie sam, ale czy nie można w naszym chorym kraju to ujednolicić? Nowy wzór daje możliwość szeregu przekrętów. Jakie? Każdy z nas ma na tyle doświadczenie i odpowiedni iloraz IQ, że wie o co chodzi. PS. Nowy wzór w kompie mam już prawie na ukończeniu....
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=680


Temat: Nowy protokół
Słuchajcie. Nie róbcie jaj. Czyżby ukazał się nowy wzór protokołu powypadkowego? A ja stary wyga o tym nie wiem?
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=680


Temat: Nowy protokół
Bardzo proszę o podanie mi ktory wzór protokołu powypadkowego obowiazywał w kwietniu 2004r. i czy jest gdzies jeszcze wersja do pobrania z internetu, :oops:
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=680


Temat: Druk protokołu powypadkowego
Czy ktoś z uczestników tego forum ma już opracowany nowy komputerowy wzór protokołu powypadkowego? W handlu protokoły jak na razie są nieosiągalne. W poniedziałek będę miał własny wzór protokołu.
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=162


Temat: protokoł powypadkowy
Mam serdeczną prośbę.Chciałbym wypełnić protokół powypadkowy w komputerze. Czy mogę prosić o nowy wzór, jeśli to nie kłopot. adres meil.miroslaw.kowalski63@wp.pl serdeczne dzięki
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1515


Temat: wypadek, co dalej?
... jako 1% uszkodzenia ciała. czy to prawda? 7) Firma jest kilkuosobowa, nie ma tam bhp-owca komu mąż ma złożyć oświadczenie pracodawcy? Co w takich małych firmach z protokołem powypadkowym? Będę niezmiernie...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5088


Temat: Zdanie odrębne-protokół powypadkowy
Witam! Czy ktoś dysponuje wzorem druku na wniesienie zdania odrębnego do protokołu powypadkowego ;)? Jeżeli tak to.będę ogromnie wdzieczna za udostępnienie. :D Czy wogóle jest jakiś wzór czy kompletna dowolność, B)...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=6526


Temat: Co robić?
Prowadż postępowanie powypadkowe zgodnie z przepisami, brak stosownych informacji o stanie zdrowia wpisz do protokołu powypadkowego wraz z uwagami o napotkanych trudnosciach w tym o odmowie zeznan ze strony poszkodowanego. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a w szczególności: 1) dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, ... 760 i Nr 223, poz. 2217), zwanej dalej ‟ustawąĂ˘Â€Â, 8) określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek. Zespół powypadkowy jest obowiązany wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione.§ 8. 1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwany dalej ‟protokołem powypadkowym”, według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy ... opóźnienia w treści protokołu powypadkowego. 3. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.
Źródło: forum.opoka.biz/viewtopic.php?t=36


Temat: druki - protokół powypadkowy
" />Czy ktoś może wie gdzie w internecie mogę znalaźć obecnie obowiązujące druki protokołów powypadkowych,/dot.wypadków przy pracy,w pracy itp./, a może ktoś wie jaka to ustawa reguluje nowe wzory druków.Bardzo proszę...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2017


Temat: Czy to wypadek w pracy?
Panowie wyłamujecie otwarte drzwi: 1. Okoliczności i przyczyny wypadków ustala zespół powypadkowy. 2. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwany dalej „protokołem powypadkowym”, 3. Członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które powinien uzasadnić. 4. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego, o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca 5. Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. 6. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego 7. Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia. 8. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. Pracodawca zwraca nie zatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, jeżeli do treści protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół ten nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu. Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, o których mowa w ust. 2, sporządza, nie później niż w ciągu 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół nie zatwierdzony przez pracodawcę. 9. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, ... z 1998r. A w Dz.U. Nr 128 poz. 849 z 1998 Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. w Pouczeniu zawarto informację: 1) Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać z treścią protokołu poszkodowanego pracownika, a w razie wypadku śmiertelnego uprawnionego członka rodziny pracownika, który ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. 2) Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu rejonowego - sądu pracy w ............................................................... z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu na podstawie art. 189...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=52