Grafiki Smoków

Temat: położna na oddziale pediatrii
" />Wykonywanie zawodu położnej (art.5.ust.l) polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w ... przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, 2) rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzanie badań niezbędnych w monitorowaniu ... świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, 11) profilaktykę chorób kobiecych i patologu położniczych. Od analogicznej definicji zawodu pielęgniarki, definicja zawodu położnej różni się ona końcowym sformułowaniem ograniczającym grupę świadczeniobiorców jej opieki....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=673