Grafiki Smoków

Temat: Błagam o pomoc mojej 24 letniej siostry!
Radku. Dużo w Twoim poście emocji, czemu zresztą trudno się dziwić. Nie sądzę, żeby Twoja siostra była niewłaściwie leczona - Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich w CO w Warszawie jest ośrodkiem referencyjnym takich terapii w Polsce. Zanim podejmie się decyzje odnośnie rodzaju terapii wykonywane są badania określające zaawansowanie nowotworu (miejscowego, regionalnego /węzły chłonne/, ogólne /ew. przerzuty/). Na pewno siostra takie badania miała wykonane przed leczeniem. Moje pytania - żeby uściślić, czy masz rację, czy nie: 1) gdzie znajdował się pierwotny guz? 2) czy został chirurgicznie usunięty - jeśli tak, to: - czy został usunięty w całości? - jaki miał maksymalny wymiar? - czy były zajęte węzły chłonne? 3) czy przed chemią były wykonane rtg lub tomografia płuc i usg lub tomografia brzucha? Robienie badań w trakcie chemioterapii mogłoby w przypadku siostry doprowadzić do jej przerwania (z uwagi na progresję). Trudno jednak odnieść się do Twoich zarzutów, nie znając sytuacji sprzed leczenia. Pozdrawiam, życzę sił i wytrwałości....
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=434Temat: Plaskonablonkowy prawego pluca IIIB
W Polsce Tarceva może stanowić tak leczenie II linii jak i III linii. Generalnie chemioterapię II linii w postaci alimty bądź taxotere zaleca się gdy do progresji doszło po 3 miesiącach od leczenia I rzutu zakładając, iż jeśli nastąpiło to wcześniej - oznacza to po prostu chemiooporność nowotworu i korzystniej jest wprowadzić od razu leki celowane (tu: tarcevę). Jednak takie postępowanie nie jest stosowane przez wszystkie ośrodki. Poza tym wydaje się, że gruczołowy typ raka płuca odpowiada na leczenie alimtą i taxotere pomimo wczesnej bądź pierwotnej chemiooporności (na pochodne platyny). Jeśli rozważane jest w następnej kolejności leczenie tarcevą to można spróbować najpierw taxotere, czemu nie. W tej jednak sytuacji starałabym się pilnie monitorować przebieg choroby - by nie przegapić progresji. Myślę o TK klatki piersiowej, w terminie mniej więcej 1,5-2 mies. od rozpoczęcia leczenia taxotere. Chyba, że wcześniej zdarzyłoby się cokolwiek, co mogłoby sugerować postęp choroby. Jeśli tata czuje się dobrze - to trzeba się tym cieszyć. Leczenie paliatywne raka płuca ma to do siebie, że jeśli daje poprawę - to tu i teraz, a nie na jakąś nieokreśloną przyszłość. Trzeba z tego korzystać. pozdrawiam ciepło....
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1216


Temat: Rak jajnika - prosba o pomoc
pewka, optymalny okres na rozpoczęcie chemioterapii uzupełniającej leczenie operacyjne to 4-6 tygodni od zabiegu. Myślę, że data zaplanowanego wlewu jest b.dobra. Upłynięcie co najmniej 4 tygodni od operacji jest konieczne ze względu na proces gojenia - pewnie Ci już wiadomo, że chemioterapia upośledza funkcjonowanie układu immunologicznego i sprzyja to zakażeniom ; otwarta, nie zagojona rana plus niesprawny układ immunologiczny mogłyby wróżyć spore kłopoty. Jednocześnie czekać zbyt długo nie można, by nie dopuścić do progresji nowotworu - raz jeszcze powtórzę, że 4-6 tygodni po zabiegu to odpowiedni czas na rozpoczęcie chemiotrapii. Jeśli więc u...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=950


Temat: Czy to rak płuc?
do prawego płuca - w zasadzie wzajemnie się wykluczają, bowiem w opisie pierwszego badania podkreśla się brak zmian - a w drugim opisuje się zmiany "jak poprzednio" (nie wiem czego dotyczy ... zmiany guzowate mogą być bogatsze w obraz zwapnień niż poprzednio, bo są obrazowane po leczeniu chemicznym. A masz Ty obie płytki?... Co do wniosków ogólnych: remisja jest spora i naprawdę trzeba ... jest tak, że chemioterapia nadal zmniejsza ognisko pierwotne i czasem zmiany węzłowe), a mimo to część komórek nowotworowych już staje się chemioopornych i następuje rozsiew (już w trakcie chemioterapii). To leczenie...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=661


Temat: Rak niedrobnokomórkowy płaskonabłonkowy-po operacji
chemioterapii, które to zwykle wpływają na utratę masy ciała Niepożądane objawy ze strony przewodu pokarmowego wystąpiły u ok. 80 proc. chorych na raka płuca, leczonych chemicznymi lekami przeciwnowotworowymi.(...)Stwierdzono istotną zależność częstości występowania i nasilenia dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego od skojarzenia leków cytostatycznych. Najwięcej i najcięższe objawy uboczne występowały po leczeniu Cisplatyną z Vepesidem oraz Cisplatyną z 5-Fluorouracylem i Dakarbazyną Przeprowadzone badania pozwalają na wysnucie następujących wniosków: ∙ dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego w czasie chemioterapii raka płuca nie były zależne od typu histopatologicznego i zaawansowania nowotworu, ∙ dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego występowały u ponad 80 proc. chorych na raka płuca, leczonych chemicznymi lekami cytoredukcyjnymi źródło: Współcz Onkol (2000) vol. 4, 3 (114-118) Może warto przytoczyć mamie te dane, aby ja trochę uspokoić...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=258


Temat: (znowu) interpretacja wynikow
Witaj Ogniska metastatyczne to przerzuty nowotworu. Jeśli chory ma zdiagnozowanego raka płuc z zajęciem węzłów chłonnych to nastąpiła progresja choroby. Na chwilę obecną nie ma szans na wyleczenie tylko leczenie paliatywne....
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1664


Temat: Drobnokomórkowy rak płuca--postać ograniczona ( LD )
Wyniki leczenia - ocena: lCR - remisja całkowita (complete remission) - całkowite ustąpienie wszystkich oznak nowotworu utrzymujące się przez co najmniej 1 miesiąc.l PR - remisja częściowa (partial remission) - zmniejszenie się oznak nowotworu i pierwotnej masy guza o ponad 50 procent potwierdzone w dwóch kolejnych badaniach w odstępie miesiąca.l SD - stabilizacja choroby, brak zmian (stabilization of the disease) - brak cofania się oznak nowotworu lub zmniejszenie się pierwotnej masy guza o mniej niż 50 procent.lPD - progresja choroby (progression of the disease) - zwiększenie się wielkości guza o ponad 25 proc. lub pojawienie się nowych ognisk nowotworu.lWznowa nowotworu - pojawienie się oznak nowotworu po okresie całkowitej remisji.źródło TUTAJ (przykładowe) Remisję częściową odnotowujemy wtedy, gdy masa nowotworu zmniejszyła się o przynajmniej 50% (liczymy ją biorąc pod uwagę wszystkie wymiary - w podanych przez Ciebie zmniejszeniu o ok. 50% uległ tylko jeden wymiar / i to ten mniejszy). Drobnokomórkowy rak płuca histologicznie wygląda tak: Cechują...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=364


Temat: Badanie tomograficzne kl piersiowej, j. brzusznej, watroby
czyli mózgu) - nieczęsto się to zdarza w DRP. Rozumiem bowiem, że jesteście ok. pół roku po radioterapii guza przerzutowego? Co do leczenia chemicznego: przypuszczam, że w trakcie leczenia mogła nastąpić częściowa remisja zmian nowotworowych, bliższa pewnie jednak stabilizacji choroby. Obecnie myślę, że jest niestety progresja. Słusznie przypuszczasz, że niektóre zmiany mogły ulec częściowej martwicy wskutek leczenia. Niestety jednak są one nadal (najbardziej pożądanym efektem leczenia chemioterapią jest bowiem całkowite "zniknięcie" zmian guzowatych) i myślę, że wiele z nich jest nowych. Jest bowiem sporo rozsianych, drobnych ognisk bez cech martwicy. Obraz TK przedstawia: dużego guza płuca prawego z licznymi, rozsianymi przerzutami w obrębie tego płuca oraz przerzutem do płuca lewego. Liczne ogniska przerzutowe znajdują się też w nadnerczach, trzustce i śledzionie. Mogą nie sprawiać...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=465


Temat: Carcinoma non microcellulare
węzłami chłonnymi najczęściej daje przerzuty do płuc, opłucnej, wątroby i nadnerczy, mózgu, kości, osierdzia i tkanki podskórnej. Odległe przerzuty o innej lokalizacji stwierdza się niezmiernie rzadko. W niniejszej pracy opisano przypadek chorego z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u którego wykonano planową lobektomię górną lewą, a następnie z powodu perforacji jelita w 7. dobie po lobektomii resekcję odcinkową jelita cienkiego. W wyciętym fragmencie jelita stwierdzono odległy przerzut niedrobnokomórkowego raka płuca. Autorzy zwracają uwagę na fakt, iż przerzuty niedrobnokomórkowego raka płuca mogą pojawić się również w nietypowych miejscach organizmu, a konsekwencje ich zbyt późnego wykrycia mogą być bardzo poważne. W świetle opisanego przypadku należy zastanowić się nad koniecznością zastosowania możliwie jak najszerszej diagnostyki u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. źródło : Współczesna Onkologia (www.termedia.pl) TK jamy brzusznej ... widziałabym potrzebę wykonania kontrolnej scyntygrafii kośćca lub TK klatki piersiowej (zdaje się, że TK już dość dawno nie było wykonywane?). Może być to miejscowa progresja ogniska nowotworowego, która na niezbyt czułym badaniu jakim jest RTG mogła po prostu nie wyjść. To, że zaobserwowano w niektórych miejscach remisję choroby nie oznacza niestety z całą pewnością, że w innych nie pojawiła się progresja (np. nowe meta). Jeśli to gruczolakorak to kolejnym etapem leczenia (gdy guz zyska chemiooporność) mogłaby być Tarceva. pozdrawiam serdecznie.
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=140


Temat: Gorączki po chemii
Ło matko, przebrnęłam... Przeczytałam uważnie cały wątek, przepraszam, że tak późno Erevain21 .. Wiesz, że w trakcie czytania - opisywany przez Ciebie brak reakcji zmian na leczenie schematem AC (a w zasadzie progresja tychże zmian w trakcie leczenia chemicznego) plus ich oporność na hormonoterapię (przy obydwu receptorach +++ !!) nasunęły mi myśl: rak płuca? Heh, rzadko spotykana historia, szkoda, że Was dotknęła.. ... również ładne ustąpienie objawów po naświetlaniach. Obecny schemat chemioterapii PN jest oparty głównie na cisplatynie (winorelbina ma utrzymać efekt ew. remisji), jest to schemat standardowy w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Wiedz jednak, że szansa na obiektywną odpowiedź na to leczenie jest rzędu ok. 40%. Odpowiadając jeszcze na jedne z Twoich pierwszych pytań a propos zmian węzłowych: masywne zmiany węzłowe (nowotworowe) w śródpiersiu, o ile nie jest to ziarnica bądź chłoniak nieziarniczny (lub jeden z nowotworów złośliwych zarodkowych), w zasadzie zawsze oznaczają, że choroba jest nieuleczalna. A powiększone węzły nadobojczykowe to niemal na pewno przerzuty nowotworowe - węzły nadobojczykowe po prostu z innych powodów nie ulegają powiększeniu. Nie jest dobrze.. pewnie to wiesz .. Oby była reakcja na chemioterapię, to da Wam to jeszcze trochę czasu. Czasem na remisję trzeba troszkę poczekać - to nie jest rak drobnokomórkowy, gdzie zmiany guzowate zazwyczaj nikną po leczeniu chemicznym niemal 'w oczach'. pozdrawiam ciepło, będę zaglądać do Twojego wątku...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=641


Temat: rak piersi u mojej mamy
ewa opisujesz bardzo typowy obraz naciekania skóry przez raka sutka. Na tym etapie leczenie operacyjne (które w raku sutka jest jedyną formą leczenia mogącą doprowadzić do wyleczenia) nie jest już możliwe. ... - wielu chorym to bardzo pomaga, pomaga również w podejmowaniu ważnych decyzji (np. czy podjąć daną terapię czy nie). Na chwilę obecną na pewno jest możliwe leczenie paliatywne - które może przedłużyć życie mamy, ale przede wszystkim poprawić jego jakość. Jeśli rak jest hormonozależny (a takich jest ok 70% raków sutka) to mogłoby wstrzymać na jakiś czas progresję (rozwój nowotworu) podawanie hormonów ... przerzuty: do wątroby, płuc, mózgu, kości. Spróbuj porozmawiać z mamą - na przywrócenie jej szansy na uratowanie życia jest już za późno, jednak można znacząco poprawić jakość życia, które pozostało. Gdyby jednak nadal nie wyrażała zgody na leczenie - nie zadręczaj się; mama Twoja jest osobą dorosłą i jest to jej wybór. Nie musisz i nie powinnaś czuć się winna. pozdrawiam ciepło....
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=81


Temat: Nowotwór płuca - adenocarcinoma - The End
Oto wyniki pierwszej TK: Badanie wielofazowe ( klp i j.brzusznej) z opcją HRCT. W segmentach 7 i 10 obu płuc niewielkie powiększenie kalibru oskrzeli, sugerujące początkową fazę tworzenia rozstrzeni. W śródpiersiu ... płuca lewego. W tylnym zachyłku przeponowo-żebrowym prawej jamy opłucnej niewielkie zrosty. To tyle jeśli chodzi o klatkę piersiową. Bronchofiberoskopia: krtań, tchawica, ostroga główna oraz drzewo oskrzelowe bez zmian. Pobrano treść oskrzelową na BK, posiew nieswoisty i cytologię. Ostatnia TK: Badanie wielofazowe z opcją HRCT W porównaniu z poprzednim badaniem stwierdza się znaczną progresję opisywanych zmian - w postaci znacznego powiększenia się konglomeratu ... cm) oraz węzłów przyostrogowych ( do 3.1x1.7x1.8 mm) Ponadto stwierdza się pojawienie w górnym płacie płuca lewego zagęszczeń sugerujących ogniska niedodmy. W płacie dolnym płuca lewego i w płucu prawym zmian ... nowotwór wnęki płuca lewego. Odnośnie tego, że mama dopiero po jakimś czasie została skierowana do torakochirurga to na przeszkodzie do wykonania mediastinoskopii stanął tętniak aorty ( opinia torakochirurga) i dlatego kazał ... takiego przebiegu choroby (ogromna dynamika tworzenia przerzutów i masywne zajęcie węzłów chłonnych bez znaczącego powiększenia się ogniska pierwotnego) świadczy niestety o dużej agresji nowotworu i jego wysokiej złośliwości. Chemioterapia jest właściwą formą leczenia. Leczy tak przerzuty w węzłach jak ognisko pierwotne. Na zabieg operacyjny - ze względu na wielkość zmian węzłowych - moim zdaniem nie ma żadnych szans. Radioterapia - o ile nie będzie przeciwwskazań z powodów 'nieonkologicznych' - tak; czy radykalna, czy paliatywna nie wiadomo, to zależy m.innymi od reakcji zmian na leczenie chemiczne oraz decyzji onkologa i radioterapeuty. pozdrawiam ciepło. PS....
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=473


Temat: Jak szybko rozwija sie skorupiak?
Sojeros wybacz, ale trochę mi się nóż w kieszeni otwiera jak przejrzałam tę dokumentację Po pierwsze, drugie i trzecie: Twój tata nie miał raka pęcherza moczowego, a PUNLMP Tu, proszę, trochę literatury o faktach powszechnie znanych w urologii onkologicznej: Nowotwór przejściowonabłonkowy o małym potencjale złośliwości (PUNLMP - papillary urothelial neoplasm of low malignant potential) Definicja: PUNLMP jest przejściowonabłonkowym guzem brodawczakowatym przypominającym UP, ale o zwiększonej proliferacji komórek powodującej pogrubienie nabłonka. Uwagi: Termin PUNLMP wprowadzono do klasyfikacji w 1998 r. w celu zasygnalizowania małego ryzyka wznowy i znikomego (dającego się pominąć) ryzyka progresji zmian ... badań retrospektywnych określono cechy kliniczne PUNLMP: wznowa: 37,5% progresja: 3,3% śmiertelność: 1,3% Zaburzenia molekularne: W PUNLMP stwierdzono większą aktywność proliferacyjną (marker MIB-1) niż w nabłonku prawidłowym. Ekspresja p53 nie jest nasilona. ... wykonać po 9 miesiącach, kolejne co rok przez 5 lat. W przypadku stwierdzenia wznowy podczas pierwszej cystoskopii, autorzy zalecają schemat stosowany dla raka o niskim stopniu złośliwości. źródło TUTAJ. Tak więc stwierdzenie w wypisie, że tata Twój przeszedł leczenie raka pęcherza moczowego jest nieprawdziwe. Bezpodstawny jest również wpis w rozpoznaniu o meta do układu kostnego. Próbowano drążyć temat w tym kierunku (scyntygrafia), ... się stawia rozpoznanie. A RTG wykluczyło meta w kośćcu. Tak więc meta w płucu z "raka" pęcherza można sobie odpuścić. Na meta w kośćcu również nie ma dowodów (a wręcz przeciwnie). Co do guza płuca -miałam rację, położony obwodowo- to hipotezy wysnułabym dwie: albo jest to meta raka głośni (znów pytanie : na jakiej podstawie pani dr wykonująca bronchofiberoskopię stwierdziła, że wszystko ... wycinka!) albo (i może raczej?): Rokowanie Rokowanie zależy od stopnia zaawansowania choroby. Wczesne postaci choroby dają 90% przeżycie 5 lat od momentu rozpoznania. Może dochodzić do wznowy raka krtani, szczególnie w ... nowotwór synchroniczny. źródło : Rak krtani - Wikipedia Zauważyłam, że nie jest powiedziane, że bronchoskopia nic nie wykazała, bowiem zostało wykonane szczoteczkowanie (to sposób "dobrania się" do tkanki guza płuca położonego obwodowo) i oddane do badania cytologicznego - a wyniku jeszcze nie ma. Jeśli to meta raka głośni, to rokowanie będzie gorsze. Jeśli to synchroniczny pierwotny rak płuca, operacja może dać szansę wyleczenia - guz jest jeszcze mały (przez ten jeden miesiąc prawdopodobnie nie zwiększył znacznie swoich rozmiarów - o ile nie jest niskozróżnicowany - ale to guz szczytu płuca ; te są...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=16